De B2B Relatiescan

Welkom bij de B2B Relatiescan. Met elkaar kunnen zakenrelaties meer bereiken dan alleen. De mate van vertrouwen is bepalend voor het succes dat binnen handbereik ligt. Investeer 5 minuten van uw tijd om stil te staan bij één van uw zakenrelaties.

Hoe lang werkt u samen? En, bevindt het niveau van vertrouwen zich in dezelfde fase? Vertel hoe u in deze relatie staat en hoe u er tegenaan kijkt. U ontvangt gericht advies om samen te excelleren.

De B2B Relatiescan geeft handvatten ter verbetering van uw zakenrelatie, want ook het beste kan altijd beter.


Fase 1: Deze fase gaat van start op dag één van de samenwerking en kan op twee manier eindigen. Door verstrijken van tijd, namelijk na drie jaar. Of op het moment waarop besloten wordt tot een contractverlenging of een uitbreiding van de dienstverlening.
Fase 2: In deze fase heeft u een lange termijn relatie. Dit omdat u langer dan 3 jaar samenwerkt of omdat het contract is verlengd of de dienstverlening is uitgebreid.
Fase 3: In deze fase is er geen sprake meer van leveranciers of klant. U werkt minimaal 3 jaar samen en de relatie heeft zich ontwikkeld tot een partnership.